REKOMENDACJE DLA FARMACEUTÓW – postępowanie w związku z trwającą pandemią COVID-19

Materiał przygotowany na podstawie informacji od Okręgowej Izby Aptekarskiej https://oia.waw.pl/rekomendacje-dla-farmaceutow-postepowanie-w-zwiazku-z-trwajaca-pandemia-covid-19/ w Warszawie

Należy podkreślić, że ze względu na zakończenie okresu wakacyjnego i rozpoczęcie roku szkolnego ryzyko zarażenia koronawirusem może ulec zwiększeniu.

W celu zabezpieczenia zdrowia farmaceutów i pacjentów konieczne jest utrzymanie środków ochronnych oraz zabezpieczeń na najwyższym możliwym poziomie. W niektórych przypadkach będzie oznaczało to konieczność zaostrzenia środków ostrożności.

Do odwołania lub zmiany rekomendacji w celu zabezpieczenia przed transmisją koronawirusa zaleca się:

1.     Obligatoryjne zasłanianie ust i nosa maskami ochronnymi w przypadku obsługi pacjentów przez okienka do sprzedaży nocnej lub innych przypadkach obsługi bez dodatkowych przesłon zabezpieczających (szyb/pleksiglasu). W przypadku obecności przesłon zabezpieczających możliwe jest zastąpienie maseczki ochronnej przyłbicą.

2.     Stosowanie rękawiczek ochronnych lub jak najczęstszą dezynfekcję lub mycie rąk.

3.     Stosowanie środków ochronnych oznaczonych znakiem CE i spełniających normy ochrony.

4.     Unikanie dotykania rękami twarzy (ust, oczu, nosa) i błon śluzowych.

5.     Ograniczenie liczby pacjentów przebywających w aptece do minimum.

6.     Umieszczenie w widocznym z zewnątrz apteki informacji o liczbie pacjentów mogących przebywać w aptece oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

7.     Wyznaczenie w aptece strefy buforowej dla pacjentów oczekujących na obsługę.

8.     Wyznaczenie przed każdym ze stanowisk linii gwarantującej zachowanie bezpiecznej (powyżej 1 metra) odległości pomiędzy pacjentem a farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym.

9.     Jak najczęstszą dezynfekcję powierzchni eksponowanych – blatów, klamek, szyb, telefonów, klawiatury, pieczątek i wszystkich innych powierzchni i przedmiotów narażonych na kontakt z wirusem.

10.  W przypadku bilownic, terminali do płatności kartami płatniczymi dezynfekcja powinna być przeprowadzana po zakończenia obsługi każdego pacjenta ich używającego.

11.  Umieszczenie w toaletach instrukcji mycia rąk oraz zapewnienie dostępu do detergentów.

12.  Wietrzenie izb ekspedycyjnych (co najmniej raz na godzinę).

13.  Przypomnienie personelowi aptek zakazu przechowywania i spożywania żywności i płynów w izbie ekspedycyjnej.

14.  Unikanie przechowywania telefonów komórkowych w izbie ekspedycyjnej.

15.  Dezynfekcję opakowań zbiorczych wielorazowego użytku przed ich otwarciem.

16.  Rozpakowywanie i rozkładanie dostaw w rękawiczkach ochronnych oraz dezynfekcję lub mycie rąk po zakończeniu przyjmowania dostawy.

17.  Każdorazową zmianę odzieży wierzchniej po zakończeniu pracy.

18.  Codzienne pranie fartuchów ochronnych oraz masek ochronnych wielorazowego użytku.

19.  Wymianę jednorazowych masek ochronnych i innych środków ochronnych zgodnie z zaleceniami producenta. Po użyciu rękawiczki i maseczki ochronne powinny zostać wyrzucone do kosza z pokrywką.

20.  Wielokrotną dezynfekcję przyłbic oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa przy ich zdejmowaniu. 

21.  Ograniczenie do minimum wizyt osób trzecich w aptekach (np. przedstawicieli aptecznych).

22.  Rekomendowanie dokonywania płatności bezgotówkowych (płatności zbliżeniowe, BLIK).

23.  Usunięcie z izby ekspedycyjnej wszystkich zbędnych przedmiotów – zabawek dla dzieci, dyspenserów z wodą, ulotek, koszy wyprzedażowych i innych.

24.  W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz wyeliminowania ryzyka transmisji wirusa pomiędzy pracownikami zaleca się w miarę możliwości ustalenie stałych zespołów pracujących na przeciwnych zmianach oraz rezygnację z tzw. zakładek. Alternatywnym rozwiązaniem jest zmiana czasu pracy ze zmian 8-godzinnych na zmiany 12-godzinne co drugi dzień.

Ze względu na mnogość możliwych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych w aptekach należy dostosować powyższe zalecenia w sposób gwarantujący ich realizację mając na uwadze nadrzędny cel ich wdrożenia czyli zabezpieczenie personelu aptek i pacjentów. W celu zagwarantowania ich skuteczności każdorazowe zmiany w sposobach zabezpieczenia wdrażane przez przedsiębiorców powinny być konsultowane i akceptowane przez kierowników aptek. Zwiększanie dostępności pomieszczeń aptek lub liczby osób przebywających w aptekach nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa.

Jednocześnie należy podkreślić, że dotychczasowe zaangażowanie farmaceutów we wdrażanie rekomendacji oraz stosowanie się do zaleceń pozwoliło na ograniczenie liczby zachorowań personelu aptek do pojedynczych przypadków, skutkując nieprzerwanym zapewnieniem dostępności do leków.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Zeen HTML5 Video

Więcej
Pracujesz zdalnie? Zapewnij sobie bezpieczeństwo pracy na komputerze!