PROCEDURA W PRZYPADKU WYKRYCIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 U PRACOWNIKA APTEKI

Szanowni Państwo, wraz z ekspertami obsługującymi platformę www.informacjekoronawirus.pl przygotowaliśmy dla Państwa procedurę postępowania na wypadek wykrycia, że pracownik apteki jest zarażony koronawirusem:

 1. Jeżeli u farmaceuty/technika farmaceutycznego/pracownika apteki zostanie potwierdzone zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadza wywiad z osobą zakażoną – ustala miejsce przebywania osoby, listę osób z kontaktu bezpośredniego (bliskiego)* w ciągu ostatnich 14 dni.

  Odkażenia wymagają w tej sytuacji pomieszczenia lub strefy, w których osoba zakażona przebywała w ciągu ostatnich 3 dni dłużej niż przez 15 minut lub pomieszczenia takie jak toalety, łazienki, pokoje socjalne, etc.

 2. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna kontaktuje się z apteką zatrudniającą osobę zakażoną oraz z osobami, z którymi miała bezpośredni kontakt. Apteka po uzyskaniu informacji ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dodatkowo przeprowadza wywiad wewnętrzny i identyfikuje osoby, z którymi osoba zakażona miała bliski kontakt. Wszystkie osoby, które miały bliski kontakt z zakażonym są wysyłane na kwarantannę domową trwającą 14 dni.

  Powrót z kwarantanny osób, które miały bliski kontakt z zakażonym jest możliwy przed upływem 14 dni, jeżeli pracownik nie ma objawów choroby, a 2 testy laboratoryjne wykazały wynik negatywny. Do kwarantanny nie są wysyłane osoby, które miały ograniczony kontakt (pośredni)** z osobą zakażoną lub nie miały z tą osobą kontaktu – osoby te mogą kontynuować pracę.

 3. Osoby zatrudnione w aptece, skierowane na kwarantannę domową, są niezwłocznie kierowane na testy w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Decyzję o zakończeniu/ skróceniu kwarantanny podejmuje państwowy inspektor sanitarny po uzyskaniu ujemnego wyniku testu, przeprowadzonego po najwcześniej 7 dniach od pierwszego wyniku. Jedynie badanie przeprowadzone najwcześniej w 7 dniu od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni), może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2.

 4. Właściciel apteki identyfikuje pomieszczenia lub ich strefy (a w przypadku pomieszczeń powyżej 100 m2 tylko strefy), w których osoba zakażona przebywała w ciągu ostatnich 7 dni oraz wyposażenie, z którym osoba mogła mieć kontakt. Właściciel ogranicza dostęp do tych pomieszczeń, stref i sprzętu do czasu wykonania dezynfekcji. Dezynfekcja jest dokonywana metodą wybraną przez właściciela lub zaleconą przez profesjonalną firmę. Z dezynfekcji sporządza się protokół. Zakończenie dezynfekcji pozwala na przywrócenie pomieszczeń, stref i wyposażenia do użytkowania.

*Kontakt bezpośredni (bliski):

1) osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym co osoba zakażona koronawirusem SARS-CoV-2
2) osoba, która miała bezpośredni fizyczny kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 (np. przez uścisk ręki)
3) osoba, która miała bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z zakaźnymi wydzielinami osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV-2 (np. kontakt z plwociną osoby kaszlącej lub dotykanie gołymi rękami używanych przez taką osobę chusteczek higienicznych)
4) osoba, która miała kontakt twarzą w twarz z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 w odległości ≤2 metrów,a kontakt trwał >15 minut
5) osoba, która pozostawała w zamkniętym pomieszczeniu (np. pokoju spotkań, poczekalni w szpitalu itp.) z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 przez ≥15 minut i w odległości <2 metrów
6) pracownik ochrony zdrowia lub inna osoba sprawująca bezpośrednio opiekę nad osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 lub pracownik laboratorium, który wykonywał czynności z próbkami pobranymi od osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV-2 bez stosowania zalecanych środków ochrony osobistej lub jeśli istnieje ryzyko ich nieprawidłowego zastosowania
7) osoba, która podróżowała w samolocie, siedząc w odległości do 2 miejsc (w każdym kierunku) od osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV-2, osoba wspólnie podróżująca lub sprawująca opiekę nad osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, lub członkowie personelu pokładowego obsługujący przedział kabiny pasażerskiej samolotu, w którym siedziała osoba zakażona koronawirusem SARS-CoV-2 (jeżeli ciężkość objawów lub przemieszczanie się takiej osoby wskazują na większe narażenie, za osoby z bliskiego kontaktu można uznać wszystkich pasażerów podróżujących w danym przedziale kabiny pasażerskiej samolotu lub w całym samolocie).

** Kontakt pośredni:
– Prawdopodobny kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19
w ostatnich 14 dniach
– Kontakt w odległości powyżej 2 m, przez czas krótszy niż 15 min

Piśmiennictwo:

 1. Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wersja 27.03.2020. http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Rekomendacje-PTEiLChZ-27-03-2020-pl.pdf – Dostęp on-line 28.04.2020.
 2. Interim Guidance for Implementing Safety Practices for Critical Infrastructure Workers Who May Have Had Exposure to a Person with Suspected or Con­firmed COVID-19. https://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/critical-workers-implementing-safety-practices.pdf?fbclid=IwAR2XDGWNv1-DRMZtQcIMVgeTOGCHD3OUhZsAiHCqrnmixJy-kzZHoVEFkXo
  Dostęp on-line 28.04.2020
 3. Aktualne rekomendacje i wytyczne FIP dla farmaceutów. Wersja z 26.03.2020 https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/FIP-Przewodnik-COVID-19-PL-002.pdf Dostęp on-line 29.04.2020
 4. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa Warszawa, 17.04.2020 r. https://www.nia.org.pl/2020/04/21/farmaceuci-objeci-krotszym-okresem-kwarantanny-pismo-gis/
  Dostęp on-line 29.04.2020

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Zeen HTML5 Video

Więcej
Wracasz do Polski? Miałeś/-aś styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem? Zapoznaj się z zasadami 14-dniowej obowiązkowej kwarantanny.