Ministerstwo Zdrowia: rekomendacje dotyczące szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 (aktual. 17.04.2020)

Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. Szczepień na oddziałach noworodkowych.
 2. Szczepień obowiązkowych, które zgodnie z PSO powinny być wykonane do 24 miesiąca życia.
 3. Szczepień z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień.
 4. Szczepień poekspozycyjnych przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW tupu B, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku.
 5. Realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z charakterystyki produktu leczniczego.

Rekomenduje się upowszechnianie szczepień:

 1. Przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych.
 2. Przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.

Zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2:

 • Stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie POZ (używanie przez personel maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienia standardowej higieny rąk.
 • Personel medyczny musi zachować wszelkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu – higiena rąk, przyjmowanie w odzieży roboczej/ochronnej, która nie miała kontaktu z pacjentami z objawami ostrej infekcji, dezynfekcja powierzchni, z którymi styka się pacjent (kozetka, stół do badania niemowląt itp.), po każdym pacjencie.
 • Szczepienia należy wykonywać, w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji (separacja przestrzenna).
 • Dzieci z jednym zdrowym opiekunem należy umawiać indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób (separacja czasowa).
 • W razie braku poczekalni i gabinetu tylko dla dzieci zdrowych, szczepienia powinny odbywać się w godzinach porannych (w pierwszych godzinach po otwarciu przychodni), przed godzinami przyjęć pozostałych pacjentów.
 • Zaleca się włączenie teleporady medycznej na etapie wywiadu epidemiologicznego
  i wstępnej kwalifikacji do szczepienia: w trakcie ustalania terminu szczepienia należy poinformować opiekuna/rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów infekcji.
 • Należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia pozostałych domowników oraz odroczyć szczepienie, jeżeli w domu znajduje się osoba:

– z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,
– kwarantannowana,
– poddana izolacji w warunkach domowych.

Szczepienie można przeprowadzić jeżeli:

 • Brak epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak
  i jego opiekunów lub innych domowników. W wywiadzie nie ma informacji o:

– powrocie w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2
– kontakcie w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19      – pozostawaniu w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2

 • Zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Jednocześnie przestają obowiązywać rekomendacje Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie odroczenia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 roku.

Źródło:

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19 – Data dostępu 17.04.2020

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Zeen HTML5 Video

Więcej
Ministerstwo Finansów: Rozporządzenie dotyczące zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych