Zalecenia dla aptek indywidualnych i sieciowych ws. zapobiegania zakażeń i postępowania z personelem aptek po narażeniu na kontakt z COVID-19

Zasady podstawowe

Personel apteczny powinien zostać podzielony na 2 zespoły zmianowe, które nie mają ze sobą kontaktu. Skład zespołów ustala kierownik apteki zabezpieczając funkcjonowanie apteki oraz zdrowie pracowników.

Po zakończeniu pracy pierwszej zmiany należy przeprowadzić dezynfekcję obejmującą: blaty wraz z szybami, klamki, uchwyty, klawiatury alarmów, telefony, klawiatury komputerów, terminale płatnicze.

Istotne jest aby podczas odbywającej się w trakcie dnia zmiany nie dochodziło do kontaktu między zespołami. Podczas gdy jeden zespół opuszcza aptekę po zakończeniu pracy kolejny zespół wchodzi.

W codziennej pracy należy przestrzegać następujących zasad:

 • Wyznaczenie strefy buforowej dla pacjentów oczekujących na obsługę
 • Zachowanie bezpiecznej odległości powyżej 1 metra
  Wyznaczenie przed każdym ze stanowisk linii gwarantującej zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pacjentem, a farmaceutą bądź technikiem farmaceutycznym
 • Usunięcie zbędnych przedmiotów
  Usunięcie z izby ekspedycyjnej wszystkich niepotrzebnych przedmiotów (dyspenserów z wodą, ulotek, koszy wyprzedażowych)
 • Pacjenta należy obsługiwać w jednorazowych rękawiczkach
 • Preferowana forma płatności w postaci bezgotówkowej
 • Po odejściu od stanowiska obsługi, należy zdezynfekować dłonie używając płynów/żeli dostępnych w aptece
 • Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund lub stosowaniu preparatów dezynfekcyjnych oraz unikaniu dotykania dłońmi twarzy (ust, nosa, oczu)
 • Podczas pracy na sali ekspedycyjnej stosować dodatkowe środki ochrony osobistej (maseczki, kombinezony jednorazowe, gogle, przyłbice ochronne), w zależności od ich dostępności
 • Zaleca się zmianę odzieży wierzchniej po zakończeniu pracy oraz codzienne pranie fartuchów ochronnych
 • Rekomenduje się częste wietrzenie izb ekspedycyjnych (co najmniej raz na godzinę)
 • Telefony służbowe należy odbierać rękami bez rękawiczek. Po obsłudze pacjenta, nigdy w trakcie.
 • Pokój socjalny i toaleta powinny być jak najczęściej dezynfekowane dostępnymi środkami odkażającymi. Rękawiczki należy zdjąć przed dotknięciem klamki toalety i wejściem do pokoju socjalnego
 • W pokoju socjalnym podczas przerwy, pracownicy powinni przebywać w niemniejszej odległości niż w czasie pracy. Nie używając wspólnych naczyń, ani nie dzieląc się pożywieniem.
 • Ograniczenie do minimum wizyt osób trzecich w aptekach (np. przedstawicieli aptecznych)
 • Wobec zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że apteki mające izby recepturowe do samodzielnego przygotowywania leków, mogą wydawać środki dezynfekujące w opakowaniach własnych, bądź dostarczonych przez pacjentów.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania u Farmaceuty/pracownika apteki

W przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania u farmaceuty lub innego pracownika apteki, należy przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne i podzielić pracowników na 3 grupy:

a) Pracownicy bez kontaktu (czyści)

b) Pracownicy z kontaktu pośredniego

– Bez kontaktu z potwierdzonym* lub prawdopodobnym ** przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach

– Osoby pracujące w innym zespole zmianowym niż osoba z COVID-19

c) Pracownicy z kontaktu bezpośredniego:

– Bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach (kontakt bezpośredni, np. przez podanie ręki; kontakt z wydzielinami osoby z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19, np. z użytą maseczką; rozmowa twarzą w twarz; przebywanie w jednym pomieszczeniu w odległości poniżej 2m, powyżej 15 minut)

– Kontakt w odległości powyżej 2 m, przez czas krótszy niż 15 min

– Analiza kontaktów na podstawie wywiadów z pracownikami, grafików dyżurów

Zalecenia dla pracowników z kontaktu pośredniego:

– Stosowanie ochrony indywidualnej

– Wykonywanie dotychczasowych obowiązków, w ograniczeniu do jednego/bieżącego zespołu dyżurującego

– Wykonanie testu w kierunku COVID-19 po 7 dniach od kontaktu

– Dalsze zalecenia zależne od wyniku testu i stanu klinicznego pracownika

Postępowanie z pracownikiem z kontaktu bezpośredniego:

– Odesłanie pracownika do domu

– Zgłoszenie telefoniczne do właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

– Objęcie pracownika kwarantanną domową

– Przeprowadzenie u pracownika testu przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

W przypadku wystąpienia zachorowania u pracownika apteki powierzchnie w obszarze roboczym powinny być wyczyszczone i zdezynfekowane.

Dalsze postępowanie względem apteki zależy od sytuacji kadrowej – liczby pracowników objętych kwarantanną, pracowników mogących zagwarantować obsługę pacjentów.

Decyzję o zamknięciu apteki podejmuje właściciel.

* przypadek potwierdzony – każda osoba z laboratoryjnym potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 techniką RT-PCR niezależnie od obecności objawów klinicznych

** przypadek prawdopodobny COVID-19 – osoba z objawami ostrej infekcji oddechowej z wynikiem badania materiału genetycznego SARS-CoV-2 przeprowadzonego techniką RT-PCR wątpliwym lub niejednoznacznym, lub gdy wynik badania RT-PCR materiału genetycznego koronawirusów (pan-coronavirus test) jest dodatni

Piśmiennictwo:

 1. Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wersja 27.03.2020
 2. Interim Guidance for Implementing Safety Practices for Critical Infrastructure Workers Who May Have Had Exposure to a Person with Suspected or Con­firmed COVID-19. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/critical-workers-implementing-safety-practices.pdf?fbclid=IwAR2XDGWNv1-DRMZtQcIMVgeTOGCHD3OUhZsAiHCqrnmixJy-kzZHoVEFkXo
  Dostęp on-line 12.04.2020
 3. Aktualne rekomendacje i wytyczne FIP dla farmaceutów. Wersja z 26.03.2020 https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/FIP-Przewodnik-COVID-19-PL-002.pdf Dostęp on-line 14.04.2020

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Zeen HTML5 Video

Więcej
Jak radzić sobie z łagodnymi objawami COVID-19?